keien
naar startpagina

Ons oudercomité

In onze school is reeds jaren een oudercomité actief.

Wie zetelt er in het oudercomité?

Iedere ouder die één of meerdere kinderen in onze school heeft, kan lid worden van het oudercomité. Interesse? Graag ’n seintje aan de directeur of aan het oudercomité zelf (ocdemaaskei@gmail.com)

Voorzitter: Helen Hamaekers
Penningmeester: Suzanne Maes, Eveline Op ’t roodt
Secretaris : Jolien Moonen

Wat doet het oudercomité?

Zij komen maandelijks samen om een dialoog tot stand te brengen tussen de ouders, de directeur en het onderwijzend personeel.

Tijdens de vergaderingen komen volgende vaste rubrieken aan bod:

 • De planning en organisatie van activiteiten:
  • samenstellen schoolkalender
  • logistieke ondersteuning bieden bij meerdere schoolse activiteiten (schoolfeest, graduation party,..)
 • Dialoog tussen ouders en school:
  Indien de ouders of leerlingen goede voorstellen hebben om de schoolwerking en alles daaromheen te verbeteren, dan kan dit ook via het oudercomité met de directie besproken worden.

Sinds vorig schooljaar is er een nieuwe wind doorheen het oudercomite gewaaid.
Enkele ervaren leden namen afscheid en er kwamen nieuwe enthousiaste leden bij om de groep te versterken. Samen vormen we een krachtig team met de neuzen in dezelfde richting.
Alles wat we, samen met de school, ondernemen heeft als hoofddoel: een optimaal schoolklimaat voor alle leerlingen.

Dit doen we door:

 • Opzetten van leuke activiteiten voor de leerlingen
 • Acties op touw zetten om “grotere” projecten te helpen realiseren binnen school, vb) digitale schoolbord, graduation party,…
 • Een luisterend oor voor ouders
Graag stellen we ons even voor:

Helen HamaekersHelen Hamaekers - voorzitter
35 jaar
mama van Finn en Fenne

Jolien MoonenJolien Moonen - secretaris
32jaar
mama van Lou

Suzanne MaesSuzanne Maes - penningmeester
37 jaar
mama van Daan, Katrijn en Heleen

Eveline Op ’t roodtEveline Op ’t roodt - penningmeester
31 jaar
mama van Merel

mama van MerelKizzy Moors – enthousiast lid
38 jaar
mama van Ize

Elke op’t EyndtElke op’t Eyndt – enthousiast lid
37 jaar
mama van Liene en Tiebe
plusmama van Loucas

My-La WangMy-La Wang – enthousiast lid
40 jaar
mama van Lee en CaiTot snel!
Veel liefs, alle leden van het oudercomité